Background Image

Laminált Padló 12mm 2018


Pic
Kronopol 3342 Diófa blues laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 5 590 Ft/m2
Pic
Kaindl 34074 hickory Giorgia laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 2018 kollekció! 6 290 Ft/m2
Pic
Kaindl K4361 tölgy Farco Trend laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 2018 kollekció! 6 290 Ft/m2
Pic
Kaindl K4380 hemlock Barnwood Anco laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 2018 kollekció! 6 290 Ft/m2
Pic
Kaindl K4421 tölgy Evoke Trend laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 2018 kollekció 6 290 Ft/m2
Pic
Kaindl K4422 tölgy Evoke Concrete laminált padló 12mm/AC5 4V fuga 2018 kollekció! 6 290 Ft/m2